Marleen Dupond  ⎜  Directeur Sint-Donatus Middenschool
Marleen Bruyninckx  ⎜  Leerlingenbegeleiding Sint-Donatus Middenschool

Lieve Caluwaerts  ⎜  Directeur Sint-Donatus Bovenbouw
Marie Fierens  ⎜  Pedagogisch Directeur Sint-Donatus Bovenbouw
Annelies Holvoet  ⎜  Leerlingenbegeleiding Sint-Donatus Bovenbouw