HET TWEEDE JAAR in 2023-2024

BASISOPTIE  ❯ LATIJN

De optie Latijn leidt jou via de studie van de taal binnen in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving. Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid. Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Op deze manier verhoog je je algemene taalvaardigheid, zeer handig bij het studeren van andere vreemde talen. Je wordt aangezet om kritisch te denken en gedragingen in vraag te stellen. Een pluspunt bij latere studies recht, politiek of filosofie. De optie Latijn is een vervolg op de basisoptie Latijn van het eerste jaar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

BASISOPTIE  ❯  STEM-WETENSCHAPPEN

In STEM-Wetenschappen worden je natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten verder ontwikkeld.  Je onderzoekt behoeften, vragen en problemen die zich stellen.  Je leert hiervoor autonoom onderzoeken, oontwerpen, problemen oplossen en realiseren.  Voor de wiskundige benadering zetten we onder andere in op het analyseren van verbanden en het linken van deze verbanden aan eigenschappen van natuurlijke en technische systemen, de verwerking van data met grafieken, tabellen, het gebruik van statistiek, het ruimtelijk en meetkundig inzicht voor het ontwerpen van 2D- en 3D-modellen. Je ontwikkelt inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden en hun wisselwerking.

BASISOPTIE  ❯ Moderne Talen & Wetenschappen

Je wordt communicatief vaardiger in Nederlands, Frans en Engels en je onderzoekt verbanden tussen deze talen, taalvariëteiten en taaluitingen.  Je leert genieten van de beeldende kracht van  taal en literatuur en gaat er zelf ook creatief mee aan de slag.

In deze basisoptie staan wetenschappelijk-technische verschijnselen en het onderzoekend leren centraal.  Via onderzoeksprojecten en experimenten binnen de verschillende disciplines van natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica) en techniek bouw je een brede algemene basis op voor natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. We dagen je uit om vanuit verwondering en een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijkse leven te kijken.

BASISOPTIE ❯ Economie & Organisatie

Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit.  Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes.  Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.  Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden.  Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering.  Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid.

BASISOPTIE ❯ Maatschappij & Welzijn

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen.  Je doet dit vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie.  Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden.  Je krijgt inzicht in he sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen.  Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds betere sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties.

2B ❯ Economie & Organisatie / Maatschappij & Welzijn

Kiezen voor het beroepsvoorbereidende leerjaar betekent dat je praktische vakken leuk vindt. In onze school bieden we twee beroepenvelden aan: verzorging -voeding en Kantoor – Verkoop. Na het tweede jaar maak je een persoonlijke keuze in het beroepsonderwijs afhankelijk van jouw interesses. Je kan kiezen uit een grote variatie aan beroepsvelden. Jouw beroepsopleiding wordt dan verdergezet in gespecialiseerde scholen. Je kan ook een zevende specialisatiejaar BSO volgen. Dat geeft je de kans om een TSO-diploma te behalen. Heel wat studiemogelijkheden binnen het hoger onderwijs zijn dan ook mogelijk.