Jij kiest     Latijn

De optie Latijn leidt jou via de studie van de taal binnen in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving. Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid. Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Op deze manier verhoog je je algemene taalvaardigheid, zeer handig bij het studeren van andere vreemde talen. Je wordt aangezet om kritisch te denken en gedragingen in vraag te stellen. Een pluspunt bij latere studies recht, politiek of filosofie. De optie Latijn is een vervolg op de basisoptie Latijn van het eerste jaar. Deze optie bereidt je voor op een ASO-richting.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 5 uur
Frans I 4 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 2 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Basisoptie Latijn I 5 uur

Jij kiest Moderne Wetenschappen

Deze basisoptie geeft jou meer inzicht in natuurkunde en laboratoriumwerk. Je maakt ook kennis met enkele eenvoudige economische begrippen. De leerstof wordt grondig uitgediept, de leerkrachten verwachten van jou dat je heel wat extra aankunt. Zo zul je zelf heel wat verbanden leren leggen en zelfstandig aan moeilijkere opdrachten leren werken. De verwerking van de verschillende vakken vraagt een vrij hoog studietempto aangezien deze basisoptie jou in de eerste plaats voorbereidt op een ASO-richting.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 5 uur
Frans I 4 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Socio Economische Initiatie I 2 uur
Wetenschappelijk Werk I 2 uur
Talenturen I 1 uur

Jij kiest  Stem

Deze basisoptie wetenschappen – Stem dompelt je onder in de wereld van wetenschappen en techniek. Je verwerft wetenschappelijke kennis op een experimentele manier. De verdere uitwerking is eerder theoretisch. De verwerking van de verschillende vakken vraagt een vrij hoog studietempo aangezien deze basisoptie jou in de eerste plaats voorbereidt op een ASO-richting.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 5 uur
Frans I 4 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
STEM I 4 uur
Talenturen I 1 uur

Jij kiest Maatschappij en Welzijn

Kiezen voor Maatschappij en Welzijn betekent kiezen voor wetenschap en techniek naast de zorg voor mens en milieu. In deze basisoptie richten we ons tot leerlingen die sociaal voelend zijn en deze vaardigheden verder willen ontwikkelen. Er is een mooi evenwicht tussen het sociale, het technische en het verwerven van kennis. De betrokkenheid en inbreng van de leerling staan centraal. Deze basisoptie geeft je de mogelijkheid om het programma van de algemene vakken van het tweede jaar in een aangepast tempo te verwerken. De leerkrachten besteden extra aandacht aan het herhalen en inoefenen van de leerstof. Deze basisoptie bereidt je vooral voor op een TSO-richting in de tweede graad.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 5 uur
Frans I 4 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Maatschappij en Welzijn I 5 uur

Jij kiest Beroepsvoorbereidend leerjaar

Kiezen voor het beroepsvoorbereidende leerjaar betekent dat je praktische vakken leuk vindt. In onze school bieden we twee beroepenvelden aan: verzorging -voeding en Kantoor – Verkoop. Na het tweede jaar maak je een persoonlijke keuze in het beroepsonderwijs afhankelijk van jouw interesses. Je kan kiezen uit een grote variatie aan beroepsvelden. Jouw beroepsopleiding wordt dan verdergezet in gespecialiseerde scholen. Je kan ook een zevende specialisatiejaar BSO volgen. Dat geeft je de kans om een TSO-diploma te behalen. Heel wat studiemogelijkheden binnen het hoger onderwijs zijn dan ook mogelijk.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 3 uur
Frans I 3 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Maatschappelijke Vorming I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Plastische Opvoeding I 2uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Personenzorg I 2 uur
Voeding I 3 uur
Textiel I 2 uur
Dactylo I 2 uur
Handel I 2 uur