PEDAGOGISCH PROJECT VAN ONZE SCHOOL

jij:

Op onze school ben “jij” het vertrekpunt. We maken plaats voor jou, met je eigen interesses, je eigen talenten en je eigen leerstijl. We helpen je zoeken naar wat je uitdaagt, waar jouw lat ligt en hoe jezelf kan motiveren om erover te springen. Op je eigen manier. We geven jou een duwtje als het net niet lukt en ondersteunen je als het nodig is. Het is jouw doel. Jij gaat ervoor! Daar vertrouwen we op.

Dat willen we in de eerste plaats bereiken door je kwaliteitsvol onderwijs te bieden, waarbij het doel belangrijker is dan de middelen. Je leraren zijn deskundig, zowel binnen hun vakgebied als op pedagogisch en didactisch vlak. Ze zetten hun leermiddelen in op een doordachte manier en kiezen leerinhouden die je prikkelen, vakgebonden en vakoverschrijdend, tijdens lessen en projecten. Ze geven je de kans te oefenen, fouten te maken en uit te zoeken hoe het wél moet.

Daarnaast organiseren we activiteiten waarin je kunt ontdekken wat jou boeit, wat jou energie geeft. We willen je groeikansen maximaliseren. Zo leer je ook jezelf als persoon beter kennen en kun je keuzes maken die bij jou passen.

wij:

Jij maakt onze school. Dat doen “wij” samen: de leerlingen, je leraren, het opvoedend en ondersteunend personeel, de leerlingbegeleidster en de directie, in verbondenheid met elkaar, met respect voor elkaar en met vertrouwen in elkaar.

Dat willen we bereiken door met jou in gesprek te gaan. Elke dag opnieuw op een duidelijke en respectvolle manier. Ook jouw mening is belangrijk. Samen leven en leren vraagt om goede afspraken en regels. Dan draait alles vlotter en is er duidelijkheid voor iedereen. Duidelijkheid creëert rust. Dat geldt niet alleen binnen onze school, maar ook in de samenleving er rond, in een maatschappij die steeds complexer wordt. We willen jou leren hoe je daarmee omgaat. Je bijsturen als je naast de weg dreigt te belanden. Je terugfluiten als je over de schreef gaat. Je loslaten als je er klaar voor bent.

In een samenleving eindigt de vrijheid van een individu waar die van een ander begint. We willen je stimuleren om je grenzen te stellen en te bewaken. Om assertief te zijn, maar daarbij altijd in de eerste plaats te kiezen voor dialoog. We willen je ook leren de grenzen van alle anderen te respecteren. Zo wordt onze school een warme plaats voor iedereen.

de wereld:

Jij maakt ook “de wereld”. Die van vandaag en die van morgen. We willen jou de kans geven die wereld te ontdekken, rond te kijken met een open blik. Onderzoekend en kritisch, maar ook onbevooroordeeld en optimistisch, met respect voor alle anderen -ook zij die anders zijn dan jij- en met zorg voor je omgeving en het leefmilieu. We willen je leren oplossingsgericht en creatief te denken waardoor je vertrouwen kan
hebben in de toekomst.

We willen je laten proeven van kunst, je confronteren met wetenschappelijk onderzoek, je inzicht geven in politiek, je wegwijs maken in de media. Daarom gaan we met jou de wereld in en brengen we de wereld naar onze school.

In dialoog met elkaar en met de wereld waarin je leeft, kun je je eigen identiteit ontdekken en vormgeven in deze tijd van levensbeschouwelijke diversiteit. Vanuit haar ontstaansgeschiedenis en opdracht brengt de school op eigentijdse wijze de christelijke stem in dat gesprek binnen.