JOUW BEGELEIDING

Sint-Donatus is  een leerlinggerichte school.  Wij maken er een punt van onze leerlingen goed op te volgen en te begeleiden zodat iedereen al zijn talenten maximaal kan ontplooien.  Op school moet je tijdens de les opletten, notities maken, inoefenen, meewerken en samenwerken, maar ook zelfstandig iets opzoeken en leren.   Thuis maak je je taken en studeer je je lessen.  Soms bereid je ook grote(re) toetsen voor.  Hoe begin je daaraan en hoe doe je dat?  Gelukkig sta je er niet alleen voor.

KLASCOACHES

Een klascoach staat  in voor het begeleiden van de klas als groep en zorgt ervoor dat elke leerling hierin kan functioneren.  Hij staat erg dicht bij zijn leerlingen en is voor hen vaak een eerste aanspreekpunt.  Vaak heeft een klas meerdere klascoaches.

COACHING

Het lesuur ‘coaching’ is enerzijds het uitgelezen moment voor de leerlingen en hun klascoach om wat bij te praten en om te werken aan sociale vaardigheden of groepsdynamiek.  Anderzijds wordt er ook samen aandacht besteed aan studietips, leren leren, het opstellen van een studieplanning en het in orde houden van notities.  Als voorbereiding op het instuderen van grotere gehelen krijg je een gestructureerd leerstofoverzicht en maak je samen een persoonlijke planning.

HUISWERKBEGELEIDING

Leerlingen die problemen hebben met het plannen van taken en toetsen, leerlingen die niet goed weten hoe ze zelfstandig moeten werken, kunnen terecht bij de huiswerkbegeleiding. Je werkt er individueel of in kleine groepjes aan je studieaanpak. Om die groepjes zo klein mogelijk te houden, bieden we deze begeleiding (50 min.)  drie keer per week aan.

LEERLINGCONTACTEN

Op geregelde tijdstippen heb je een persoonlijk gesprekje met je klascoach.  Centraal staan jouw welbevinden en jouw  studieloopbaan.

LEERLINGBEGELEIDSTER

We gaan ervan uit dat leerlingen zo goed mogelijk moeten ondersteund worden in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling. Daarbij proberen we zoveel mogelijk preventief te werken via activiteiten en schoolprojecten. Heel veel wordt opgevangen in de brede basiszorg aangeboden door leerkrachten, klascoaches en vakleerkrachten. Sommige leerlingen hebben echter problemen, op socio-emotioneel of op studievlak, die we hiermee niet kunnen oplossen. Zij kunnen voor een luisterend oor en professionele begeleiding steeds terecht bij onze leerlingbegeleidster. Zij werkt rond algemeen welbevinden, leerbegeleiding en studieloopbaanbegeleiding. Samen zorgen we er op die manier voor dat onze leerlingen tot leren kunnen komen binnen de veiligheid van de school.

AVONDSTUDIE

Wie thuis onvoldoende mogelijkheden heeft om in alle rust te studeren of wie graag gebruik maakt van internet voor het huiswerk kan terecht in onze avondstudie. (MA, DI, DO tot 16u30 en WO tot 13u30).