JOUW BEGELEIDING

Sint-Donatus middenschool is  een leerlinggerichte school.  Wij maken er een punt van onze leerlingen goed op te volgen en te begeleiden zodat iedereen al zijn talenten maximaal kan ontplooien.  Een grote uitdaging, gelukkig sta je er niet alleen voor!

SOCIALE ACTIVITEITEN

Het klassenuurtje sociale activiteiten (SA) is enerzijds het uitgelezen moment voor de leerlingen en hun klassenleraar om wat bij te praten en om te werken aan sociale vaardigheden of groepsdynamiek.  Anderzijds wordt er ook samen met de klassenleraar aandacht besteed aan studietips, het opstellen van een studieplanning en het in orde houden van notities.  Als voorbereiding op het instuderen van grotere gehelen krijg je een gestructureerd leerstofoverzicht en maak je samen een persoonlijke planning.

 

ICT & DACTYLO

We focussen op het efficiënt, mediawijs en inzichtelijk gebruik van digitale toepassingen.  In themalessen oefenen we de basisvaardigheden van veel gebruikte toepassings-programma’s in (tekstverwerker, presentatiesoftware, browser, mailprogramma …).  Digitale data worden op allerlei plaatsen bewaard, lokaal of in de cloud. Er wordt gestreefd naar het op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier leren omgaan met media en mediacontent.   Leerlingen kunnen zich ook vrijblijvend inschrijven voor onze dactylolessen na schooltijd. De leerlingen leren op eigen tempo correct en vingerblind typen onder leiding van een leerkracht verbonden aan onze school via de scholengemeenschap.

 

REM-LESSEN

Wie even afwezig was, een poosje ziek is geweest of wie een vakonderdeel niet zo goed onder de knie krijgt, kan voor alle vakken bijkomende uitleg krijgen van de vakleraar.  Voor Frans, Latijn en wiskunde voorzien we ook een wekelijkse remediëringsles na schooltijd (50 min.).

 

HUISWERKBEGELEIDING

Leerlingen die problemen hebben met het plannen van taken en toetsen, leerlingen die niet goed weten hoe ze zelfstandig moeten werken, kunnen terecht bij de huiswerk-begeleiding. Je werkt er individueel of in kleine groepjes aan je studieaanpak. Om die groepjes zo klein mogelijk te houden, bieden we deze begeleiding (50 min.) drie keer per week aan na schooltijd.

 

TAALLES NEDERLANDS

Leerlingen voor wie de Nederlandse taal een obstakel is bij het volgen van de lessen of instuderen van de leerstof, vangen we op in de taalles (50 min.) na schooltijd.

 

AVONDSTUDIE

Wie thuis onvoldoende mogelijkheden heeft om in alle rust te studeren of wie graag gebruik maakt van computers, iPads of internet kan terecht in onze avondstudie (MA, DI, DO tot 16u30 en WO tot 13u45).

 

LEERLINGBEGELEIDSTER

We gaan ervan uit dat leerlingen zo goed mogelijk moeten ondersteund worden in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling. Daarbij proberen we zoveel mogelijk preventief te werken via activiteiten en schoolprojecten. Heel veel wordt opgevangen in de brede basiszorg aangeboden door leerkrachten, klassenleraars en vakleerkrachten.  Sommige leerlingen hebben echter problemen, op socio-emotioneel of op studievlak, die we hiermee niet kunnen oplossen.   Zij kunnen voor een luisterend oor en professionele begeleiding steeds terecht bij onze leerlingbegeleidster.  Zij werkt rond algemeen welbevinden, leerbegeleiding en studieloopbaanbegeleiding.