JOUW VERKENNING – TALENTUREN

Sint-Donatus middenschool wil alle leerlingen begeleiden naar een studietraject dat aansluit bij hun interesses, mogelijkheden en talenten.  Dat betekent dat je ook volop de ruimte krijgt om je talenten op school te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt in de lessen, maar ook via allerlei extra activiteiten en de talenturen (2 lesuren per week).  We bieden in het eerste jaar 4 verschillende modules aan die via een doorschuifsysteem allemaal doorlopen worden.

CLL Communicative Language Learning

Je verkent  de wereld  van de stripfiguren in het Frans.  Je krijgt voldoende visuele ondersteuning en de nodige taalhulp.  Je doet mee aan interactieve groepsactiviteiten die je communicatieve vaardigheden zullen trainen.  Al doende ontdek je verschillende manieren om jezelf uit te drukken in het Frans.  Je leert gebruik maken van media, ict en je eigen creativiteit.

STEM Science Technology Engineering Mathematics

Je exploreert de wereld van wetenschap en techniek. Samen ga je op zoek naar verbanden tussen kennis en praktijk. Je lost samen wetenschappelijke vraagstukken op. Je voert proeven en experimenten uit en je zoekt zo naar verklaringen voor bepaalde fenomenen. Hierdoor leer je niet alleen probleemoplossend denken,  maar zelf ook nieuwe leerstrategieën toepassen.

EXPRESSIE 

Podium, doek, licht en … actie! Op een creatieve manier leer je een tekst voor een publiek brengen. Of het nu om een monoloog gaat of een dialoog, een gedichtje of improvisatie, je leert gevoelens als blijdschap, verliefdheid en angst te leggen in je woorden terwijl je let op volume, intonatie, tempo en articulatie. Het wordt een uitdaging om samen uit te zoeken hoe goed jij je kunt inleven in een rol.  Eén ding staat vast: je zal verbaasd zijn van je eigen talent.

SPORT

Hoe beweeg je veilig in het water?  Je krijgt de zwemtechniek grondig aan-geleerd of je krijgt de nodige verfijning ervan. In het diepe water springen en duiken worden extra ingeoefend.  Wat moet je doen als je onverwacht in het water valt of als je vast komt te zitten onder water? Je verkent hiervoor de verschillende overlevings- en reddingstechnieken.