EERSTE GRAAD

In onze middenschool leer je ontdekken wie je bent. Iedereen krijgt in de eerste graad (1e en 2e jaar) een brede basisvorming.

Wij helpen je om jouw eigen vaardigheden, interesses en talenten in kaart te brengen.

Pas dan ben je klaar om een richting te kiezen die past bij jouw persoonlijkheid qua studiehouding, motivatie en capaciteiten.

EERSTE JAAR: jij kiest…

LATIJN

Je krijgt een brede algemene vorming op een dynamische wijze met moderne middelen die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.    Daarnaast maak je kennis met het vak Latijn.  We leiden jou via de studie van de taal binnen in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving.  Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid.

Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Op deze manier verhoog je je algemene taalvaardigheid, zeer handig bij het studeren van andere vreemde talen.  Je wordt aangezet om kritisch te denken en gedragingen in vraag te stellen. Een pluspunt bij latere studies recht, politiek of filosofie.

EERSTE JAAR: jij kiest…

STEM

Je krijgt een brede algemene vorming op een dynamische wijze met moderne middelen die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.   Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en Wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken.

 Daarnaast maak je kennis met het vak STEM.  Je verkent de wereld van wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.  We vertrekken van een probleemstelling en een concrete onderzoeksvraag die aansluit bij jouw leefwereld.  Je verwerft wetenschappelijke kennis op een experimentele manier.

EERSTE JAAR: jij kiest…

Algemene Talenten Verkenning

MODERNE WETENSCHAPPEN

Je krijgt een brede algemene vorming  op een dynamische wijze met moderne middelen die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en Wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken. Je verkent je interesses , vaardigheden en attitudes. Je leert zelfstandig studeren en je krijgt een geleidelijke aanpak van zoveel mogelijk vormingsonderdelen. Zo heb je op het einde van het eerste jaar een duidelijker beeld van je mogelijkheden.

EERSTE JAAR: jij kiest…

Algemene Talenten Verkenning

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Je krijgt een brede algemene vorming  op een dynamische wijze met moderne middelen die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en Wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken.

Daarnaast maak je kennis met het vak Maatschappij en Welzijn.  Je behandelt eenvoudige onderzoeksvragen vanuit de verscheidenheid van de menselijke behoeften. Je creëert realisaties volgens het technische proces, je leert bewust wat gezonde voeding inhoudt en je ontwikkelt sociale en technische vaardigheden.

EERSTE JAAR: jij kiest…

1B 

In de brugklas (B-stroom) herhalen we met jou de leerstof van de basisschool, versterken we je zelfvertrouwen en helpen we je goede werk- en studiemethoden onder de knie te krijgen. Nieuwe leerstof wordt op een lager tempo onderwezen dan in 1A.  Je leert er vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Het is een richting voor leerlingen die geen getuigschrift van het basisonderwijs behaalden of die door het CLB werden geadviseerd om 1B te volgen.

TWEEDE JAAR

De optie Latijn is een vervolg op de basisoptie van het eerste jaar. In het tweede jaar wordt een stevige basis gelegd voor de tweede graad waar je met authentieke teksten aan de slag gaat.

Moderne Wetenschappen

We bieden jou de keuze aan tussen Moderne Wetenschapen met focus op Economie & Organisatie of Moderne Wetenschappen met focus op Moderne Talen en Wetenschappen De verwerking van de verschillende vakken vraagt een vrij hoog studietempo aangezien deze basisoptie jou in de eerste plaats voorbereidt op een ASO-richting. In deze opties zijn Economie & Organisatie en Wetenschappelijk Werk twee specifieke vakken. Tijdens de lessen Economie & Organisatie worden facetten uit het sociale en het economische leven behandeld. Tijdens de lessen W.W. maak je kennis met de wetenschappelijke wereld aan de hand van verschillende proefjes en experimenten.

Maatschappij en Welzijn

Deze basisoptie geeft je de mogelijkheid om het programma van de algemene vakken in een aangepast tempo te verwerken. Tijdens de praktische realisaties worden de sociale en technische vaardigheden geoefend, gesteund op theoretische inzichten.