LESAANBOD 2020-2021

JIJ KIEST     LATIJN

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen. Daarnaast maak je kennis met het vak Latijn.  We leiden jou via de studie van de taal binnen in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving.  Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid.  Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Op deze manier verhoog je je algemene taalvaardigheid, zeer handig bij het studeren van andere vreemde talen.  Je wordt aangezet om kritisch te denken en gedragingen in vraag te stellen. Een pluspunt bij latere studies recht, politiek of filosofie.
Wiskunde I 4 uur
Nederlands I 4 uur
Frans I 3 uur
Engels I 1 uur
Aardrijkskunde I 2 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Mens & Samenleving I 2uur
Beeld I 1 uur
Muziek I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Eigen keuze: Latijn I 4 uur
Eigen keuze: Sociale Activiteiten en ICT I 1 uur
  Je hebt een goede studie-inzet. Je studeert graag elke dag nieuwe leerstof in.
  Je leert en verwerkt vlot grote hoeveelheden.
  Je bent taalvaardig en je hebt belangstelling voor de studie van talen.
  Je hebt aanleg voor woord- en zinsontleding.
 Je hebt interesse voor de taal, de cultuur en de geschiedenis van oude volkeren.
Schermafbeelding 2019-02-05 om 21.13.58

JIJ KIEST       Algemene Talenten Verkenning – MODERNE WETENSCHAPPEN

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen.   Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken. Je verkent je interesses , vaardigheden en attitudes. Je leert zelfstandig plannen en studeren. Je doet aan zelfreflectie om jezelf waar nodig bij te sturen. Zo heb je op het einde van het eerste jaar een duidelijker beeld van je mogelijkheden.
Wiskunde I 4 uur
Nederlands I 4 uur
Frans I 3 uur
Engels I 1 uur
Aardrijkskunde I 2 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Mens & Samenleving I 2uur
Beeld I 1 uur
Muziek I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Eigen keuze: Wiskunde I 1 uur
Eigen keuze: Verdieping en remediëring: Nederlands / wiskunde / Frans I 1 uur
Eigen keuze: Sociale activiteiten en ICT I 1 uur
Eigen keuze: Talenturen: Sport / Expressie / STEM / CLL I 2 uur
Je hebt een goede studie-inzet. 
Je  leert en verwerkt vlot grote hoeveelheden.
Je hebt interesse voor de actualiteit. 
Je hebt belangstelling voor het economische en sociale leven, voor moderne talen,                                            wiskunde en wetenschappen.

 

Schermafbeelding 2019-02-05 om 21.29.30

JIJ KIEST     STEM

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen.  Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken.  Daarnaast maak je kennis met het vak STEM.  Je verkent de wereld van wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.  We vertrekken van een probleemstelling en een concrete onderzoeksvraag die aansluit bij jouw leefwereld.  Je verwerft wetenschappelijke kennis op een experimentele manier.
Wiskunde I 4 uur
Nederlands I 4 uur
Frans I 3 uur
Engels I 1 uur
Aardrijkskunde I 2 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Mens & Samenleving I 2uur
Beeld I 1 uur
Muziek I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Eigen keuze: STEM I 1 uur
Eigen keuze: Verdieping en remediëring: Nederlands / wiskunde / Frans I 1 uur
Eigen keuze: Sociale activiteiten en ICT I 1 uur
Eigen keuze: Talenturen: Sport / Expressie / STEM / CLL I 2 uur
Je hebt een goede studie-inzet en je werkt nauwkeurig.  
Je leert vlot nieuwe  leerstof en je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen.
Je bent gefascineerd door wetenschap en techniek.
Je bent creatief en sterk in probleemoplossend denken. 
Je blinkt uit in wiskunde.
Schermafbeelding 2019-02-05 om 21.40.46

JIJ KIEST       Algemene Talenten Verkenning – MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen.  Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken. Je verkent je interesses, vaardigheden en attitudes. Je leert zelfstandig plannen en studeren. Je doet aan zelfreflectie om jezelf waar nodig bij te sturen. Zo heb je op het einde van het eerste jaar een duidelijker beeld van je mogelijkheden.
Wiskunde I 4 uur
Nederlands I 4 uur
Frans I 3 uur
Engels I 1 uur
Aardrijkskunde I 2 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Mens & Samenleving I 2uur
Beeld I 1 uur
Muziek I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Eigen keuze: Maatschappij & Welzijn I 1 uur
Eigen keuze: Verdieping en remediëring: Nederlands / wiskunde / Frans I 1 uur
Eigen keuze: Sociale activiteiten en ICT I 1 uur
Eigen keuze: Talenturen: Sport / Expressie / STEM / CLL I 2 uur
  Je wilt weten hoe de mens functioneert in de samenleving. 
  Je hebt een goed contact met kinderen en ouderen.
 Je bent behulpzaam en je steekt graag de handen uit de mouwen.
 Je werkt graag in groep.
Je bent creatief en je gaat graag nieuwe uitdagingen aan.
Schermafbeelding 2019-02-05 om 21.49.08

LESAANBOD 2020-2021

Jij kiest     1B

In de brugklas herhalen we met jou de leerstof van de basisschool, versterken we je zelfvertrouwen en helpen we je goede werk- en studiemethoden onder de knie te krijgen. Nieuwe leerstof wordt op een lager tempo onderwezen dan in 1A.  Je leert er vooral al doende.  Het is een richting voor leerlingen die geen getuigschrift van het basisonderwijs behaalden of die door het CLB werden geadviseerd om 1B te volgen.
Wiskunde I 4 uur
Nederlands I 4 uur
Frans I 2 uur
Engels I 1 uur
Natuur en ruimte I 3 uur
Maatschappelijke vorming I 3 uur
Beeld I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 4 uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Eigen keuze: Verdieping en remediëring: Nederlands / Wiskunde / Frans I 1 uur
Eigen keuze: Sociale Activiteiten I 1 uur
Eigen keuze: ICT I 1 uur
Eigen keuze: Talenturen: Voeding / Techniek I 2 uur
Je bent sociaal. 
Je bent handig en je bent vaardig in het maken en herstellen van dingen. 
Je bent een teamspeler.
Je bent een doener en je werkt graag met je handen.
Je bent creatief.
Schermafbeelding 2019-02-05 om 21.51.59