LESAANBOD 2021-2022

KLASSIEKE TALEN   ❯ LATIJN

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen. Daarnaast maak je kennis met het vak Latijn.  We leiden jou via de studie van de taal binnen in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving.  Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid.  Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Op deze manier verhoog je je algemene taalvaardigheid, zeer handig bij het studeren van andere vreemde talen.  Je wordt aangezet om kritisch te denken en gedragingen in vraag te stellen. Een pluspunt bij latere studies recht, politiek of filosofie.

ALGEMENE TALENTENVERKENNING ❯ MODERNE WETENSCHAPPEN

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen.   Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken. Je verkent je interesses , vaardigheden en attitudes. Je leert zelfstandig plannen en studeren. Je doet aan zelfreflectie om jezelf waar nodig bij te sturen. Zo heb je op het einde van het eerste jaar een duidelijker beeld van je mogelijkheden.

ALGEMENE TALENTENVERKENNING ❯  STEM

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen.  Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken.  Daarnaast maak je kennis met het vak STEM.  Je verkent de wereld van wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.  We vertrekken van een probleemstelling en een concrete onderzoeksvraag die aansluit bij jouw leefwereld.  Je verwerft wetenschappelijke kennis op een experimentele manier.

ALGEME TALENTENVERKENNING ❯ MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen.  We doen dit op een  dynamische manier met eigentijdse leermiddelen.  Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken. Je verkent je interesses, vaardigheden en attitudes. Je leert zelfstandig plannen en studeren. Je doet aan zelfreflectie om jezelf waar nodig bij te sturen. Zo heb je op het einde van het eerste jaar een duidelijker beeld van je mogelijkheden.

LESAANBOD 2020-2021

Jij kiest     1B

In de brugklas herhalen we met jou de leerstof van de basisschool, versterken we je zelfvertrouwen en helpen we je goede werk- en studiemethoden onder de knie te krijgen. Nieuwe leerstof wordt op een lager tempo onderwezen dan in 1A.  Je leert er vooral al doende.  Het is een richting voor leerlingen die geen getuigschrift van het basisonderwijs behaalden of die door het CLB werden geadviseerd om 1B te volgen.