HET EERSTE JAAR in 2023-2024

A-STROOM

Lessentabel voor iedereen

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Engels

1

Frans

3

Nederlands

4

Wiskunde

4

Muziek

1

Beeld

1

Techniek

2

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

2

 

KLASSIEKE TALEN   ❯ LATIJN

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen. We doen dit op een dynamische manier met eigentijdse leermiddelen. Daarnaast maak je kennis met het vak Latijn. We leiden jou via de studie van de taal binnen in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving. Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid. Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Op deze manier verhoog je je algemene taalvaardigheid, zeer handig bij het studeren van andere vreemde talen. Je wordt aangezet om kritisch te denken en gedragingen in vraag te stellen. 

Welke lessen krijg je nog als je voor Latijn kiest?

Latijn

4

Coaching* + ICT

1

* Coaching = Binnen dit lesuur begeleidt de klascoach de klas met ‘leren leren’, met sociale thema’s die zich in de klas afspelen, met projecten die zich over de vakken heen begeven. Je krijgt tijdens dit lesuur coaching om jouw schoolcarrière te vergemakkelijken en vloeiender te laten lopen.

ALGEMENE TALENTENVERKENNING ❯ ATV
(nadien kies je voor STEM, Economie, Moderne Talen, Wetenschappen of Maatschappij en Welzijn)

Je krijgt een brede algemene vorming die iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen. We doen dit op een dynamische manier met eigentijdse leermiddelen. Je krijgt de mogelijkheid om voor Nederlands, Frans en wiskunde de leerstof uit te diepen of bij te werken. Daarnaast maak je kennis met de verschillende domeinen. Je verkent de wereld van STEM, wetenschappen, techniek, economie, maatschappij en welzijn en nog zoveel meer binnen een heel aantal schoolprojecten. Samen gaan we al doende aan de slag en zoeken we waar jouw talent, interesse en toekomst ligt. Op deze manier bereid je jezelf optimaal voor om een optie te kiezen in het tweede jaar en om nadien een passende richting te kiezen in het derde jaar.

Welke lessen krijg je nog als je voor ATV kiest?

Nederlands (EXTRA* of FLEX**)

1

Wiskunde (EXTRA* of FLEX**)

1

Frans (EXTRA* of FLEX**)

1

Coaching***

1

ICT

1

* EXTRA = Je gaat je in de leerstof extra verdiepen en je verbreedt je kennis door begeleid zelfstandig onderwerpen die je extra kunnen uitdagen en boeien te onderzoeken. We scherpen je onderzoekende houding aan, die handig is bij latere studierichtingen.
** FLEX = Je gaat met wat meer tijd de basis leerstof verder inoefenen. Samen met je leerkracht zoek je naar een andere manier om de leerstof op een andere manier te verwerken.
*** Coaching = Binnen dit lesuur begeleidt de klascoach de klas met ‘leren leren’, met sociale thema’s die zich in de klas afspelen, met projecten die zich over de vakken heen begeven. Je krijgt tijdens dit lesuur coaching om jouw schoolcarrière te vergemakkelijken en vloeiender te laten lopen.