TWEEDE EN DERDE GRAAD

LESSEN MET JOUW VOORKEUR

In de eerste twee jaren word je voorbereid op een meer specifieke keuze in het derde jaar. Na de tweede graad, kies je nogmaals voor een bepaalde studierichting. Toch blijven al onze studierichtingen algemeen vormend en zijn ze een stevige basis om verder te studeren in het hoger onderwijs.

ASO

Economie

Prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handelsbetrekkingen: overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. In de 2de graad economie heb je de keuze tussen 4u en 5u wiskunde.
Daarnaast krijg je de algemene vakken net zoals dat in de andere studierichtingen in het ASO het geval is.

Humane wetenschappen

Deze studierichting legt de klemtoon  op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen. Je richtingseigen vakken zijn  gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Latijn

Als je in de tweede graad voor Latijn kiest, is dit geen nieuwe richting voor jou, want je hebt in de eerste graad al mogen kennismaken met de Latijnse taal en cultuur. In de tweede graad breid je je kennis verder uit en lees je stilaan ook authentieke teksten. Nieuw vanaf het schooljaar 17-18 is dat je ook bij de studierichting Latijn de keuze hebt tussen 4u of 5u wiskunde. Als je voor 4u wiskunde per week kiest, krijg je een uurtje Nederlandse expressie in de plaats.

Wetenschappen

In deze studierichting bestudeer je alle aspecten van levende en niet-levende materie. Natuurwetenschappen ken je al vanuit de eerste graad. Vanaf het derde jaar wordt dit vak opgesplitst in biologie, chemie en fysica. In de wetenschapsrichting krijg je van elk van deze vakken 2u, dat is per vak een uurtje extra ten opzichte van de andere ASO-richtingen. In deze studierichting heb je sowieso 5u wiskunde per week.

TSO

Ondernemen & IT

Deze polyvalente studierichting wil leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de dienstensector. Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven. Je krijgt een ruime bedrijfseconomische vorming waarin je wordt geconfronteerd met praktische handelssituaties. Je leert boekhouden en tijdens je uren toegepaste informatica geraak je vertrouwd met de gebruiksmogelijkheden van de computer in de administratie (tekstverwerking, rekenbladen, presentatieprogramma’s …).

Sociale en Technische Wetenschappen (STW)

Als je sociaal voelend bent en je sociale vaardigheden wil ontwikkelen, als je interesse hebt voor natuurwetenschappen en dan vooral toegepast op het brede domein van de voeding, dan is deze richting wellicht iets voor jou. Ze omvat een technische, wetenschappelijke en sociale component. Daarnaast kan ook je creativiteit tot uiting komen in het vak integrale opdrachten.

DERDE EN VIERDE JAAR

ASO

Economie

Humane Wetenschappen

Latijn

Wetenschappen

TSO

Ondernemen & IT

Sociale en Technische Wetenschappen

VIJFDE EN ZESDE JAAR

ASO

Economie – moderne talen

economie – wiskunde

Humane Wetenschappen

Latijn – moderne talen

Latijn – wiskunde

moderne talen – Wetenschappen

wetenschappen – wiskunde

TSO

Ondernemen & Marketing

Sociale en Technische Wetenschappen