STERK starten in onze school

 

STIMULEREN & SAMEN

JIJ – LEERLING: Jij bent het vertrekpunt. Je leert jezelf en je grenzen kennen binnen een veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn.

WIJ – LEERKRACHTEN: We stimuleren je talenten, je interesses, je leerstijl en je manier van zijn. We zoeken samen naar jouw mogelijkheden en jouw uitdagingen. We motiveren je om je zo sterk  mogelijk zelfstandig te ontwikkelen, indien nodig met onze hulp

TALENT

JIJ – LEERLING: Je leert jouw talenten kennen. Hierdoor stimuleer je je groeikansen en verhoogt jouw motivatie.

WIJ – LEERKRACHTEN: We werken gedifferentieerd en bieden jou voldoende uitdaging, niet alleen binnen de lessen. Via onze talentenuren verkennen we samen wat je graag doet en waar je sterk in bent.

EERSTE GRAAD

JIJ – LEERLING: Je hoeft nog niet onmiddellijk een studiekeuze te maken in onze middenschool. Je leert hier de verschillende gebieden binnen het onderwijs kennen. Op die manier ondervind je eerst wat je graag doet en welke richting je goed ligt om zo een sterke keuze te maken naar de bovenbouw.

WIJ – LEERKRACHTEN: Wij begeleiden jou doorheen jouw school – en studieloopbaan. Jij, je ouders en je leerkrachten gaan aan de slag met onze wegwijzer, het keuzewerkboek en de talentenkaart. Zo krijgen wij een goed beeld van jouw mogelijkheden en op die manier kunnen we je goed oriënteren.

RESPECT

JIJ – LEERLING: Je leert om uit te komen voor je eigen mening en dit met het nodige respect voor de anderen en je omgeving. Jij krijgt de vrijheid om je eigen identiteit te zoeken en te ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid.

WIJ – LEERKRACHTEN: We vertrekken vanuit onze christelijke waarden en normen en tonen respect voor alle culturen. We wisselen samen ideeën uit over politieke en maatschappelijke thema’s. We waarderen de verschillende karakters en leermethoden van iedereen binnen onze
school.

KWALITEIT & KANSEN

JIJ – LEERLING: Jij leert zoeken naar jezelf, jezelf uit te dagen open-minded te denken en flexibel te zijn.

WIJ – LEERKRACHTEN: We maken een veilige omgeving en geven je de kans om fouten te maken en om nieuwe kansen aan te grijpen. We gaan samen met jou op zoek naar verschillende oplossingsstrategieën. Je gaat hiermee creatief en zelfstandig aan de slag. Op deze manier kan je in alle vertrouwen nieuwe uitdagingen aangaan. Dit maakt dat we je kwaliteitsvol onderwijs bieden.

TALENTUREN 

 

JOUW VERKENNING

 

Sint-Donatus middenschool wil alle leerlingen begeleiden naar een studietraject dat aansluit bij hun interesses, mogelijkheden en talenten.  Dat betekent dat je ook volop de ruimte krijgt om je talenten op school te ontdekken en te ontwikkelen. 
Dit gebeurt in de lessen, maar ook via allerlei extra activiteiten en de talenturen (2 lesuren per week).  We bieden in het eerste jaar 4 verschillende modules aan die via een doorschuifsysteem allemaal doorlopen worden.

CLL 

Communicative Language Learning

Je verkent  de wereld  van de stripfiguren in het Frans.  Je krijgt voldoende visuele ondersteuning en de nodige taalhulp.  Je doet mee aan interactieve groepsactiviteiten die je communicatieve vaardigheden zullen trainen.  Al doende ontdek je verschillende manieren om jezelf uit te drukken in het Frans.  Je leert gebruik maken van media, ict en je eigen creativiteit.

STEM

Science Technology Engineering Mathematics

Je exploreert de wereld van wetenschap en techniek. Samen ga je op zoek naar verbanden tussen kennis en praktijk. Je lost samen wetenschappelijke vraagstukken op. Je voert proeven en experimenten uit en je zoekt zo naar verklaringen voor bepaalde fenomenen. Hierdoor leer je niet alleen probleemoplossend denken,  maar zelf ook nieuwe leerstrategieën toepassen.

EXPRESSIE 

Podium, doek, licht en … actie! Op een creatieve manier leer je een tekst voor een publiek brengen. Of het nu om een monoloog gaat of een dialoog, een gedichtje of improvisatie, je leert gevoelens als blijdschap, verliefdheid en angst te leggen in je woorden terwijl je let op volume, intonatie, tempo en articulatie. Het wordt een uitdaging om samen uit te zoeken hoe goed jij je kunt inleven in een rol.  Eén ding staat vast: je zal verbaasd zijn van je eigen talent.

SPORT

Hoe beweeg je veilig in het water?  Je krijgt de zwemtechniek grondig aan-geleerd of je krijgt de nodige verfijning ervan. In het diepe water springen en duiken worden extra ingeoefend.  Wat moet je doen als je onverwacht in het water valt of als je vast raakt te zitten onder water? Je verkent hiervoor de verschillende overlevings- en reddingstechnieken.

TOP

Trade Organisation People

Wat is de wisselwerking tussen milieu en economie? Je observeert het (koop)gedrag van mensen in onze maatschappij en zoekt samen naar verklaringen hiervoor.  Je leert over productie, verdeling en consumptie.  Je voert eigen onderzoeken uit en begrijpt hierdoor hoe reclame en media ons dagelijks beïnvloeden.  Je stimuleert je eigen innoverend denken door zelf projecten uit te werken.