UPDATE:  Wij stellen het inschrijven via een digitaal platform nog een schooljaar uit.

INSCHRIJVEN IN HET EERSTE JAAR  schooljaar 2019-2020

 

→ VANAF 1 MAART  TOT EN MET 8 MAART 2019:

  • zussen en/of broers van reeds ingeschreven leerlingen (effectieve broers en zussen, halfbroers en -zussen en ook kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben)
  • kinderen van personeelsleden
OPGELET:    Indien u van deze voorrangsregel gebruik wenst te maken kunnen via u zoon/dochter inschrijvingsdocumenten meegegeven worden, zodat u deze thuis kan invullen.  Deze ingevulde documenten dienen op het secretariaat te worden afgegeven aan Mevr. Van der Straeten.  Indien u deze documenten samen met ons wenst in te vullen kan dit  enkel op afspraak tijdens de schooluren op 8, 11 en 12 maart 2019 (052/37.06.00 – middenschool.sec@sintdonatus.be – K. Van der Straeten). Op het moment dat de inschrijving definitief wordt, krijgt u een bevestiging via het account van uw zoon/dochter op Smartschool.
MEEBRENGEN:   het ingevulde inschrijvingsformulier (verkregen via broer/zus) en de identiteitskaart of de SIS-kaart van zoon/dochter

 

→ VANAF ZATERDAG 16 MAART 2019 (OPEN DAG) 14u tot 17u30:

  • alle andere kinderen
Je kan een uitgestippeld parcours volgen waardoor je langs vak-en richtingslokalen komt waar leraren en leerlingen klaar staan om een woordje uitleg te geven. Wie dat wenst, kan die dag ook meteen schriftelijk inschrijven.
Na de open dag kan je inschrijven op afspraak (052/37.06.00) tijdens de schooluren of tijdens de vakantieperiodes op 1,2,3 en 4 juli en vanaf 16 augustus elke werkdag. 
MEEBRENGEN:   het ingevulde inschrijvingsformulier (verkregen via broer/zus) en de identiteitskaart of de SIS-kaart van zoon/dochter
CAPACITEIT: Voor 1A worden maximum 220 leerlingen ingeschreven. Voor 1B worden maximum 16 leerlingen ingeschreven.

 

INSCHRIJVEN IN HET TWEEDE JAAR  schooljaar 2019-2020

 

→ VANAF DINSDAG 23 APRIL 2019

MEEBRENGEN:   het ingevulde inschrijvingsformulier (verkregen via broer/zus) en de identiteitskaart of de SIS-kaart van zoon/dochter
CAPACITEIT: Voor 2 M&W (Maatschappij & Welzijn) worden maximum 32 leerlingen ingeschreven. Voor 2 BVL (Beroepsvoorbereidend leerjaar) worden maximum 16 leerlingen ingeschreven.

 

Bij de inschrijving in onze middenschool zal  u het pedagogisch project en het reglement van onze school moeten goedkeuren.

 

INSCHRIJVEN IN HET DERDE-ZESDE JAAR  schooljaar 2019-2020

 

→ VRIJDAG 10 MEI 2019 van 17u tot 21u.

MEEBRENGEN:  de identiteitskaart van de in te schrijven leerling mee of de isi-kaart waar het rijksregisternummer van uw zoon/dochter op vermeld staat.