S I N T - D O N A T U S I N S I T U U T   M I D D E N S C H O O L
D e n d e r m o n d e s t r a a t   2 6
1 7 8 5   M e r c h t e m
T e l . : 0 5 2 / 3 7 . 0 6 . 0 0
F a x . : 0 5 2 / 3 7 . 4 4 . 1 7
E - m a i l : infoMS@sintdonatus.be

Algemene info, directeur Sint-Donatus middenschool

Mevr. Marleen Dupond
E-mail: directeur.middenschool@sintdonatus.be 
Personeelsadministratie

Mevr. Marie-Jeanne Jacobs
E-mail: personeelsadministratie@sintdonatus.be
infoMS@sintdonatus.be 
Onthaal, veiligheid, verzekeringen

Dhr. Jan Verhelpen
E-mail: leerlingeninfo@sintdonatus.be
infoMS@sintdonatus.be 

Bestellingen, handboeken, schooluitstappen, kopies en financies (facturatie, leerlingenrekeningen)

Mevr. Greet Havaux
E-mail: boekhoudingMS@sintdonatus.be
infoMS@sintdonatus.be 

Leerlingenadministratie

Dhr. Koen Van Campenhout
E-mail: personeelsadministratie@sintdonatus.be
infoMS@sintdonatus.be