Basisoptie Latijn

Als je in de tweede graad voor Latijn kiest, is dit geen nieuwe richting voor jou, want je hebt in de eerste graad al mogen kennismaken met de Latijnse taal en cultuur. In de tweede graad breid je je kennis verder uit en lees je stilaan ook authentieke teksten. Nieuw vanaf het schooljaar 17-18 is dat je ook bij de studierichting Latijn de keuze hebt tussen 4u of 5u wiskunde. Als je voor 4u wiskunde per week kiest, krijg je een uurtje Nederlandse expressie in de plaats.

Latijn (LaMo)

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 3 uur
Frans I 4 uur
Engels I 3 uur
Duits I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Esthetica Opvoeding I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Latijn I 4 uur
Seminaries I 2 uur

Latijn Wiskunde (LaWi)

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 6 uur
Frans I 3 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Fysica I 1 uur
Biologie I 1 uur
Chemie I 1 uur
Esthetica I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Latijn I 4 uur
Seminaries I 2 uur

Economie

Prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handelsbetrekkingen: overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. In de 2de graad economie heb je de keuze tussen 4u en 5u wiskunde. Daarnaast krijg je de algemene vakken net zoals dat in de andere studierichtingen in het ASO het geval is.

ECONOMIE MODERNE (EcMo)

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 3 uur
Frans I 4 uur
Engels I 3 uur
Duits I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Economie I 4 uur
Esthetica I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Seminaries I 2 uur

ECONOMIE WISKUNDE (EcWi)

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 6 uur
Frans I 3 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Chemie I 1 uur
Biologie I 1 uur
Fysica I 1 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Economie I 4 uur
Esthetica I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Seminaries I 2 uur

Humane Wetenschappen

Deze studierichting legt de klemtoon  op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen. Je richtingseigen vakken zijn  gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 3 uur
Frans I 3 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Cultuurwetenschappen I 3 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Gedragswetenschappen I 3 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Economie I 5 uur
Esthetica I 1 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Seminarie HuWe I 1 uur
Seminarie Statistiek I 1 uur
Seminaries I 2 uur

Wetenschappen

In deze studierichting bestudeer je alle aspecten van levende en niet-levende materie. Natuurwetenschappen ken je al vanuit de eerste graad. Vanaf het derde jaar wordt dit vak opgesplitst in biologie, chemie en fysica. In de wetenschapsrichting krijg je van elk van deze vakken 2u, dat is per vak een uurtje extra ten opzichte van de andere ASO-richtingen. In deze studierichting heb je sowieso 5u wiskunde per week.

MODERNE WETENSCHAPPEN (MoWe)

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 4 uur
Frans I 4 uur
Engels I 3 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Duits I 2 uur
Biologie I 2 uur
Chemie I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Fysica I 2 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Seminaries I 2 uur

WETENSCHAPPEN WISKUNDE (WeWi)

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 6 uur
Frans I 3 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Esthetica I 1 uur
Biologie I 2 uur
Chemie I 2 uur
Geschiedenis I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Fysica I 2 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Seminarie techniek I 1 uur
Seminaries I 2 uur

Ondernemen en IT (Handel)

Deze polyvalente studierichting wil leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de dienstensector. Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven. Je krijgt een ruime bedrijfseconomische vorming waarin je wordt geconfronteerd met praktische handelssituaties. Je leert boekhouden en tijdens je uren toegepaste informatica geraak je vertrouwd met de gebruiksmogelijkheden van de computer in de administratie (tekstverwerking, rekenbladen, presentatieprogramma’s …).

Nederlands I 3 uur
Wiskunde I 3 uur
Frans I 4 uur
Engels I 3 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Duits I 2 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Natuurwetenschappen I 1uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Bedrijfseconomie I 10 uur

Sociaal Technische Wetenschappen

Als je sociaal voelend bent en je sociale vaardigheden wil ontwikkelen, als je interesse hebt voor natuurwetenschappen en dan vooral toegepast op het brede domein van de voeding, dan is deze richting wellicht iets voor jou. Ze omvat een technische, wetenschappelijke en sociale component. Daarnaast kan ook je creativiteit tot uiting komen in het vak integrale opdrachten.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 3 uur
Frans I 3 uur
Engels I 2 uur
Aardrijkskunde I 1 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Natuurwetenschappen I 4 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Sociale Wetenschappen I 4 uur
Integrale opdrachten I 6 uur